VIA SMS odmówił mi przyznania pożyczki co było przyczyną ?

VIA SMS odmówił mi przyznania pożyczki co było przyczyną ?


Dodaj komentarz