Regulamin – Nota Prawna

Regulamin – Nota Prawna

Wszystkie treści, w tym porady, recenzje i opinie umieszczone na portalu finanfox.pl nie stanowią porady prawnej, ani rekomendacji do skorzystania z produktów finansowych. Treści te nie są również źródłem prawa. Wszelkie teksty są jedynie poglądami Administratora strony na określone zagadnienia finansowe. W związku z tym nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek jego odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich. Treści te nie odzwierciedlają również poglądu żadnej innej osoby fizycznej lub prawnej, a także żadnej instytucji państwowej. Administrator strony finanfox.pl nie odpowiada za szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do ujawnionych na stronie finanfox.pl treści.  Każdy czytelnik wykorzystuje treści ujawnione dla własnych potrzeb i robi to na własną odpowiedzialność.

Niniejsze informacje o firmach pożyczkowych nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.). W zamierzeniu portalu mają one jedynie charakter orientacyjny. Wiążące warunki oferty zostaną przedstawione przez właściwą firmę,

Jeżeli użytkownik portalu finanfox.pl nie zgadza się z powyższym regulaminem proszony jest o opuszczenie strony www.finanfox.pl i zaprzestanie korzystania z jej usług. Korzystając dalej ze strony www.finanfox.pl zgadza się z powyższym regulaminem.