Czy KASA Stefczyka jest wiarygodny ?

Czy KASA Stefczyka jest wiarygodny ?

Author: Alicja Kanapa

Share This Post On

1 Comment

  1. Kasa Stefczyka jest największą spośród 50 działających obecnie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Działa w oparciu o przepisy polskiego prawa i podlega właściwym instytucjom nadzorczym i kontrolnym, w tym Komisji Nadzoru Finansowego. Depozyty zgromadzone w Kasie Stefczyka, podobnie jak w bankach, objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
    Kasa Stefczyka działa na polskim rynku finansowym już ponad 20 lat i osiąga dobre wyniki finansowe. Według zaudytowanych danych, Kasa Stefczyka zamknęła rok 2014 zyskiem netto przekraczającym 81 milionów 273 tysiące złotych.
    Oficjalny Przedstawiciel Marki Kasa Stefczyka Justyna Kruszewska

    Post a Reply

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.