Czy KASA Stefczyka jest bezpieczny ?

Czy KASA Stefczyka jest bezpieczny ?

Author: Alicja Kanapa

Share This Post On

1 Comment

  1. Kasa Stefczyka jest największą spośród ponad 50 niezależnie działających spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce. Na polskim rynku finansowym obecna jest od ponad dwudziestu lat. Funkcjonuje w oparciu o polskie prawo i podlega właściwym instytucjom nadzorczym i kontrolnym, m.in. Komisji Nadzoru Finansowego. Depozyty zgromadzone w Kasie Stefczyka objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

    Kasa Stefczyka nieustannie pozostaje w dobrej sytuacji finansowej. Według danych sprawozdawczych, na koniec czerwca 2014 roku, Kasa Stefczyka osiągnęła zysk przekraczający 15 milionów złotych. Aktywa Kasy przekraczają 7 miliardów złotych, zaś jej współczynnik wypłacalności stale utrzymuje się powyżej norm ustawowych.
    Oficjalny Przedstawiciel Marki Kasa Stefczyka Justyna Kruszewska

    Post a Reply

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.