Czy SKOK Powszechna pracuje w niedziele ?

Czy SKOK Powszechna pracuje w niedziele ?