Czy SKOK Stefczyka jest bezpieczny ?

Czy SKOK Stefczyka jest bezpieczny ?

Author: Konrad Kaczmarek

Share This Post On

1 Comment

  1. Największa polska spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa – Kasa Stefczyka – funkcjonuje w oparciu o przepisy zarówno polskiego prawa jak i określone m.in. w ustawie o SKOK. Należy pamiętać, że Kasa Stefczyka podlega kurateli Nadzoru Finansowego, a zgromadzone w niej depozyty posiadają gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
    Pozostaje również w dobrej sytuacji finansowej. Według danych sprawozdawczych na koniec czerwca 2014 roku, Kasa Stefczyka osiągnęła zysk przekraczający 15 milionów złotych. Współczynnik wypłacalności Kasy Stefczyka stale utrzymuje się powyżej norm ustawowych.
    Oficjalny Przedstawiciel Marki Kasa Stefczyka Justyna Kruszewska

    Post a Reply

Submit a Comment