Pożyczka na remont lub rozbudowę domu czy mieszkania

Specyfika kredytów na remont i rozbudowę. Jednym z najpowszechniejszych typów kredytów hipotecznych są kredyty przeznaczane na sfinansowanie wydatków związanych z remontem i rozbudową mieszkania lub domu. Podstawowe warunki uzyskania kredytu na remont i rozbudowę są takie same co przy kredytach na zakup mieszkania. Kredyty te jednak poważnie różnią się od omawianych poprzednio kredytów na mieszkanie i dom z trzech powodów:

Kredyt na remont

Kredyt na remont

1)    wysokość kredytu jest zwykle znacznie mniejsza – większość kredytów na mieszkanie i dom ma wartość od 100 000 do 600 000 zł, ich średnia wartość przekracza obecnie 200 000 zł, a tymczasem kredyty na remont i rozbudowę są często udzielane na sumy mniejsze niż 50 000 zł4 (niekiedy wynoszą one kilkanaście tysięcy złotych),

2)    maksymalny okres kredytowania jest znacznie krótszy, może wynosić 5-10 lat, choć niektóre banki zgadzają się na spłaty nawet w ciągu 20 lat,

3)    banki najczęściej oferują na wymienione cele wyłącznie kredyty w złotych.

Jeśli kredyt dla osoby fizycznej jest udzielony na sumę mniejszą niż 80 000 zł, jest on uznawany za kredyt konsumencki. Przepisy przewidują, że przy kredycie konsumenckim obowiązują dodatkowe zasady mające na celu ochronę interesu kredytobiorców, należą do nich m.in.:

•    prawo klienta do „rozmyślenia się” w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy – w tym czasie może on zrezygnować z kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów5,

•    zwolnienie klienta od kosztów prowizji za spłatę kredytu przed terminem.

Wymagania banków w zakresie dokumentacji są przy kredytach na remont i rozbudowę łatwe do zaspokojenia. Najczęściej banki wymagają złożenia następujących dokumentów: aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego nabycie praw do nieruchomości, kosztorysu robót (wykonanego przez kredytobiorcę), aktualnego wypisu z księgi wieczystej, zaświadczenia o zarobkach oraz oświadczenia o zobowiązaniach finansowych klienta.

Pożyczka na remont

Pożyczka na remont

Jeśli bank unika nadmiernego ryzyka, inspektor kredytowy odwiedzi mieszkanie m.in. po to, by stwierdzić realność kosztorysu robót. Wtedy, gdy kredytobiorca zamierza przestawić ściany, zabudować taras etc., inspektor może żądać przedłożenia odpowiedniego zezwolenia administracyjnego. Przy zabudowie strychu pozwolenie takie jest niezbędne, a okres załatwiania związanych z jego uzyskaniem formalności może być bardzo długi (w budynkach wielomieszkaniowych należy też liczyć się z możliwością odmowy wydania zezwolenia).

Koszt kredytu i finansowanie wydatków nieudokumentowanych. Podstawowe zasady naliczania kosztu kredytu na remont lub rozbudowę przez bank są takie same, co przy kredycie na zakup mieszkania. Prowizja kredytowa i inne opłaty są także takie same.

Przy pracach związanych z remontem i rozbudową do kłopotliwych spraw należą wydatki nieudokumentowane – bardzo często remontując mieszkanie, klient zleca wykonanie dużej części robót osobom, które nie wystawią żadnych faktur. Aby pozyskać klientów, niektóre banki zgadzają się na przeznaczenie znacznej części kredytu na tzw. dowolny cel – wtedy kredytobiorca może otrzymać dużą kwotę w formie gotówkowej, zwykle jest to jednak zbyt mało w stosunku do potrzeb. W tej sytuacji kredytobiorca musi być przygotowany na to, że część wydatków będzie musiał ponieść z własnych pieniędzy lub z dodatkowego wysoko oprocentowanego kredytu gotówkowego.

Author: finanfox

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.