Jak inwestować w obligacje?

Obligacje to obok tradycyjnych lokat bankowych oraz kont oszczędnościowych, jeden z najpopularniejszych sposobów inwestowania oszczędności. Warto wziąć pod uwagę taki sposób inwestowania, ponieważ jest on nie tylko bezpieczny, ale niejednokrotnie bardziej zyskowny niż zwyczajna lokata.

Obligacje dają nam również sporą dozę elastyczności finansowej, bez ryzyka dużych strat w oprocentowaniu, ponieważ możemy je kupić i sprzedać nie tylko na rynku pierwotnym, ale również na rynku wtórnym- innym użytkownikom, którzy są zainteresowani tą formą inwestycji. Warto wiedzieć, jakie rodzaje obligacji mamy do wyboru i jak dokonać ich zakupu.

Inwestycja w obligacje skarbowe

Gdzie kupić obligacje ?

Rodzaje obligacji:

Obligacje to papiery wartościowe, które w praktyce stanowią tak zwany dokument dłużny. Oznacza to, że działają na zasadzie pożyczki, jakiej kupujący udzielają emitentowi obligacji. Po okresie, na którym opiewają papiery, otrzymujemy nie tylko zwrot środków, ale również zysk w postaci naliczonych odsetek.
Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów obligacji. Ze względu na to, kto jest ich emitentem, możemy wyróżnić:
-obligacje skarbowe, które emituje Skarb Państwa,
-obligacje komunalne (municypalne) wystawiane przez samorządy lokalne przykładowo gminy,
-korporacyjne, których emitentami są przez przedsiębiorstwa,
-spółdzielcze emitowane przez banki spółdzielcze.
Ze względu na długość trwania, dostępne są lokaty:
– krótkoterminowe (do roku),
– średnioterminowe (1-5 lat),
– długoterminowe (powyżej 5 lat),
-wieczyste, czyli konsole- nie posiadają one terminu wykupu, a posiadacze otrzymują rentę wieczystą w postaci stałego strumienia odsetek.
Niezwykle istotny jest również sposób naliczania odsetek. Tutaj mamy do czynienia z trzema możliwościami:
1. Obligacje z oprocentowaniem stałym.
2. Obligacje z oprocentowaniem zmiennym, które jest ustalane na podstawie 6- miesięcznej stopy rynku międzybankowego WIBOR, powiększonej o marżę emitenta.
3. Obligacje zerokuponowe (dyskontowe). Ich oprocentowanie jest zerowe, a zysk klienta pochodzi z dyskonta wartości nominalnej.

Jak inwestować w obligacje

Gdzie kupić ?

Zakup obligacji skarbowych:

Najpopularniejsze wśród polaków są obligacje skarbowe. Wynika to z faktu, że są one emitowane przez Skarb Państwa, więc ryzyko związane z inwestycją w nie jest bardzo niewielkie. Bezpieczeństwo takiej inwestycji gwarantuje ustawa o finansach publicznych, która mówi o tym, że wydatki na obsługę tak zwanego długu Skarbu Państwa są obsługiwane w pierwszej kolejności przed wszystkimi innymi. W praktyce oznacza to, że w razie jakichkolwiek problemów, Państwo najpierw wykupi nasze obligacje, a dopiero później będzie realizować inne wydatki.
Za sprzedaż polskich obligacji skarbowych odpowiedzialny jest bank PKO BP. Ich zakupu możemy dokonać w każdym oddziale tego banku oraz w Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO BP. Można je też kupić za pośrednictwem strony internetowej www.zakup.obligacjeskarbowe.pl, poprzez konta Inteligo oraz za pośrednictwem infolinii telefonicznej. Obligacje skarbowe emitowane są w trybie ciągłym i mają stałą cenę 100 złotych.

Obligacje skarbowe to interesująca i bezpieczna forma inwestowania dla każdego. Jeśli rozważamy zyskowne ulokowani naszych oszczędności, warto wziąć je pod uwagę. Pomimo iż również w ich przypadku musimy się liczyć z koniecznością odprowadzenia podatku Belki, to z pewnością przyniosą one nam wyższą stopę zwrotu niż tradycyjne formy inwestowania takie jak lokaty bankowe i konta oszczędnościowe.

Author: finanfox

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.