CEDINO Opinie cedino.pl (23 Opinie) forum

cedino.pl opinie klientów firmy – pożyczka cedino forum

cedino.pl opinie klienta firmy

www.cedino.pl forum

 

Prospekt Informacyjny
Nazwa pożyczkodawcy:CEDINO
Strona www:www.cedino.pl
e-mail:kontakt@cedino.pl
Adres:
KRS:
NIP:
REGON:
Kontakt - Telefon:
Pośrednik ?TAK
Gdzie trafiają dane:
Kwota Pożyczki
Przedłużenie
WniosekOnline
Logowanie
Oferta
OpinieOpinie dostępne w komentarzach pod artykułem

 

Kto może wnioskować o chwilówkę Cedino ?

Pożyczkobiorca:
-powinien posiadać wiek powyżej 18 lat
-musi posiadać osobiste aktywne konto w banku,
-musi posiadać ważny Dowód Osobisty,
-powinien posiadać źródło dochodu,
-musi zawrzeć umowę z kredytodawcą,
-na pewno powinien posiadać aktywny numer telefonu,
-nie może mieć nieuregulowanych chwilówek w firmie,
-nie może posiadać w tej chwili otwartej pożyczki gotówkowej w tej instytucji pożyczkowej,
-powinien być mieszkańcem Państwa Polskiego,
-musi mieć zdolność do zwrotu długów powstałych na skutek zaciągnięcia kredytu od firmy

Otrzymałem pożyczkę gotówkową w www.cedino.pl na co mogę ją wydać?

Chwilówka może być przeznaczona na dowolny cel. Nie ma warunku uprzednio powiadamiać na co potrzebujemy przeznaczyć finanse z pożyczki gotówkowej.

Z jakiego powodu mój wniosek o pożyczkę gotówkową został odrzucony?

Wniosek o chwilówkę będzie odrzucony podczas gdy nie spełniasz przesłanek do udzielenia pożyczki gotówkowej a w szczególności gdy:
-posiadasz mniej niż 18 lat
-masz niespłaconą ostatnią pożyczkę w cedino.pl
-nie jesteś mieszkańcem Rzeczypospolitej Polskiej,
-nie masz konta bankowego,
-nie podpisałeś umowy z kredytodawcą,
-nie masz ważnego Dowodu,
-twój wniosek posiada błędy,
-nie masz czynnego telefonu,

Ile wynosi Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania?

RRSO, jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez kredytobiorcę i umożliwia porównanie kredytów różnych firm.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi xx %.

Czy pożyczkę gotówkową można oddać wcześniej?

Kredytobiorca posiada możliwość wcześniejszej spłaty kredytu.

Czy mogę wycofać się z umowy kredytu?

1. Pożyczkobiorca posiada upoważnienie aby odstąpić od zawartej umowy w czasie dwóch tygodni od dnia podpisania umowy. Następstwem zrezygnowania z umowy będzie jej momentalne zerwanie.
2.Klient ma 2 tygodnie od czasu podpisania umowy na złożenie pisma o zrezygnowaniu z tej umowy.
3.Pismo należy wysłać kurierem albo pocztą elektroniczną.Później kredytobiorca oddaje natychmiastowo sumę chwilówki razem z odsetkami.,

Kiedy pieniądze będą na moim koncie?

Pieniądze firma wpłaci nawet w przeciągu 15 minut obliczanych od momentu osiągnięcia pozytywnej oceny zdolności kredytowej, pod warunkiem, że posiadasz rachunek bankowy, na jakie ma zostać wpłacona pożyczka w współpracującym z pożyczkodawcą banku.

Czy mogę mieć kilka pożyczek cedino  jednocześnie?

W firmie wolno posiadać jedynie jedno otwarte zobowiązanie. Po jego spłacie można strać się o dodatkową pożyczkę na dowód tożsamości. Pożyczka Cedino ceni stałych kredytobiorców oferując im porządne warunki przy kolejnych aplikacjach.,

Mam kredyty gotówkowe w różnych firmach czy mogę się starać o chwilówkę?

Każdy wniosek składany przez kredytobiorce będzie traktowany indywidualnie zatem jeśli w tym momencie posiadasz inne pożyczki możesz go złożyć a my ocenimy czy przyznać tobie pożyczkę.,

Czy cedino dzwoni do pracodawcy?

Nie, firma finansowa w żadnym przypadku nie telefonuje do pracy. Twoje dane osobowe są bezbłędnie zabezpieczone i nie są wykorzystywane w celu telefonowania do Twojego miejsca pracy.

Czy www.cedino.pl sprawdza historię w KRD?

KRD, a mianowicie Krajowy Rejestr Długów, jest to powszechne biuro informacji gospodarczej powstałe 4 sierpnia 2003 roku, zajmujące się gromadzeniem a także ujawnianiem informacji, zawierających wysokości jak również uregulowaniu zadłużenia instytutów i pożyczkobiorców.
Dzięki ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, przyjętej 9 kwietnia 2010 roku, dane mogą być wysyłane przez gminy i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa jak również osoby fizyczne mające tytuł wykonawczy.
System KRS, istniejący od 14 czerwca 2010 roku, udostępnia dokumentacje w rejestrze dla samorządów, administracji, podmiotów gospodarczych jak również sektorów mieszkaniowych, czy osób fizycznych.
Aby zostać usuniętym z bazy dłużników, należy spłacić zadłużenie. Kiedy wierzyciel uzyska spłatę zadłużenia, jest zobowiązany w ciągu 14 dni wypisać zadłużonego z rejestru.

TAK – pożyczkodawca sprawdza informacje w historię w KRD,

Czy firma cedino przesyła dane o pożyczce do BIG, KRD, ERIF, BIK? Czy wpisuje do takich wykazów jak KRD, BIK, ERIF, BIG?

Instytucja przy analizowaniu pożyczkobiorcy korzysta z określonych baz oraz indeksów dłużników więc posiada opcje dopisywania informacji o nierzetelnych kredytobiorcach do wyżej wyszczególnionych baz.
Czy cedino.pl sprawdza informacje w BIK?

Grupa BIK stanowi główne miejsce wiedzy kredytowej i gospodarczej. przechowuje i przesyła wiadomości zainteresowanym o tym, czy osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa mają jakieś zobowiązania finansowe i jak przedstawia się ich przebieg. To kopalnia wiedzy na temat zadłużeń finansowych. Raport z BIK można otrzymać opłacając stosowną opłatę, dzięki temu zabiegowi każda osoba fizyczna może uzyskać informacje jakie szanse ma na otrzymanie kredytu, a potencjalny kontrahent sprawdzi wypłacalność. Z BIK współpracują wszystkie banki w kraju oraz firmy pożyczkowe. Działalność biura informacji kredytowejprzeciwdziała nadmiernemu zadłużeniu, a potwierdzone w BIK informacje dają możliwość tworzyć dobrą historię kredytową.

TAK – pożyczkodawca sprawdza informacje w historię w BIK

Opóźnienie w spłacie kredytu – Windykacja

W wypadku zwłoki w oddaniu kredytu, kredytodawca ma prawo do podjęcia czynności windykacyjnych mających na celu odzyskanie pieniędzy z chwilówki, w tym w szczególności do:
a)połączenia za pomocą telefonu z klientem
b)przesyłania monitów listownych i na komórkę
c)przekazania tej wierzytelności do obsługi za sprawą windykacji.

Po upływie okresu spłaty pożyczki, firma posiada stosowne regulacje do dochodzenia zwrotu kredytu na drodze postępowania prawniczego. Kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony pożyczkobiorca.
Pożyczkodawca posiada prawo przesłać informacje o kredytach kredytobiorcy do Biura Informacji Kredytowej. Dostarczanie danych do Biura Informacji Kredytowej jest realizowane na podłożu udzielonej przez kredytobiorcę zgody wyrażonej we aplikacji o pożyczkę gotówkową.

cedino opinie

Jakiekolwiek opinie można zobaczyć w komentarzach. Nowe opinie dotyczące www.cedino.pl prosimy także zamieszczać poniżej w komentarzach pod tekstem. Dziękujemy za wszystkie zamieszczone opinie. Równocześnie prosimy o zachowanie dobrego poziomu dyskusji oraz nie używanie wulgaryzmów takie komentarze będą usuwane a użytkownicy banowani.

cedino.pl opinie klientów firmy oraz forum internetowe

Author: finanfox

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.