Czy Kobieta z Kasą sprawdza miejsce zameldowania ?

Czy Kobieta z Kasą sprawdza miejsce zameldowania ?