binixo opinie klientów binixo.pl (34 Opinie)

binixo.pl opinie użytkowników – pożyczka binixo forum internetowe

 

www.binixo.pl

pożyczka binixo opinia klienta

 

Prospekt Informacyjny
Nazwa pożyczkodawcy:BINIXO
Strona www:www.binixo.pl
e-mail:kontakt@binixo.pl
Adres:
KRS:
NIP:
REGON:
Kontakt - Telefon:
Pośrednik ?
Gdzie trafiają dane:
Kwota Pożyczki
Przedłużenie
WniosekOnline
Logowanie
Oferta
OpinieOpinie dostępne w komentarzach pod artykułem

 

Kto może wnioskować o kredyt gotówkowy binixo ?

Pożyczkobiorca:
-musi posiadać wiek ponad 18 lat
-powinien mieć zdolność do oddania zobowiązań powstałych w następstwie zaciągnięcia chwilówki od firmy,
-powinien mieć stały zarobek,
-musi mieć aktualny Dokument Tożsamości,
-koniecznie powinien posiadać działający telefon,
-musi zawrzeć umowę z pożyczkodawcą,
-nie może posiadać nieuregulowanych pożyczek w firmie,
-nie może posiadać już otwartej kredytu w tej instytucji pożyczkowej,
-musi być obywatelem RP,
-musi mieć własne aktywne konto bankowe

Czy mogę wycofać się z umowy pożyczki?

1. Kredytobiorca ma upoważnienie aby odstąpić od zawartej umowy w okresie 14 dni od momentu zawarcia umowy. Następstwem wypowiedzenia umowy jest jej bezzwłoczne wygaśnięcie.
2.Klient ma dwa tygodnie od momentu podpisania umowy na wysłanie deklaracji o odstąpieniu od tej umowy.
3.Rezygnacje powinno się przesłać listem poleconym czy też przez internet.Następnie pożyczkobiorca reguluje bezzwłocznie kwotę chwilówki wraz z odsetkami.

Z jakiego powodu mój wniosek o pożyczkę został odrzucony?

Wniosek o kredyt będzie odrzucony podczas gdy nie spełniasz wymogów do udzielenia pożyczki gotówkowej a w szczególności jak:
-jesteś niepełnoletni
-nie posiadasz funkcjonującego numeru telefonu,
-twój formularz rejestracyjny zawiera błędy,
-nie posiadasz aktualnego DO,
-nie zawarłeś umowy z pożyczkodawcą,
-nie jesteś obywatelem Państwa Polskiego,
-nie posiadasz konta bankowego,
-masz niespłaconą ostatnią pożyczkę w www.binixo.pl
Uzyskałem pożyczkę binixo na co mogę ją przeznaczyć?

Chwilówka może być wydana na dowolny cel. Nie ma wymogu przedtem zgłaszać na co chcemy wydać pieniądze z chwilówki.,

Czy mogę posiadać parę chwilówek w binixo.pl  w tej samej chwili?

Nie, w tym samym okresie możesz posiadać tylko jedną aktywną chwilówkę.,

Czy kredyt można spłacić przed terminem?

Tak, Chwilówkę możesz zwrócić wcześniej.

Polecamy Friko Pożyczki

Ile wynosi RRSO?

Wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym, jest to całkowity koszt pożyczki ponoszony przez klienta i pozwala porównanie ofert różnych pożyczkodawców.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi xx procent.,

Czy pożyczka binixo dzwoni do pracodawcy?

Nie, kredytodawca w żadnej sytuacji nie dzwoni do pracy. Twoje dane osobowe są totalnie pilnowanie i nie są stosowane w celu telefonowania do Twojej firmy.

Mam pożyczki gotówkowe w różnych parabankach czy mogę się starać o pożyczkę gotówkową?

Tak, to czy zostanie państwu przyznana pożyczka postanowi instytucja finansowa wtedy nic nie ryzykujesz możesz dostarczyć wniosek a ona oceni twoją zdolność kredytową i czy przyznać pożyczkę czy odmówić jego przyznania.

Kiedy otrzymam pieniądze z kredytu gotówkowego?

Pieniądze pożyczkodawca przekaże nawet w ciągu kilku godzin obliczanych od momentu dostania korzystnej oceny zdolności kredytowej, pod zastrzeżeniem, iż posiadasz rachunek bankowy, na jakie ma zostać przelana chwilówka w współpracującym z instytucją finansową banku.

Czy www.binixo.pl sprawdza KRD?

KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów, jest to największe biuro informacji gospodarczej utworzone 4 sierpnia 2003 roku, zajmujące się gromadzeniem oraz podawaniem informacji, na temat wysokości jak i rozliczeniu długów działalności gospodarczych oraz kredytobiorców.
Dzięki ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, podpisanej 9 kwietnia 2010 roku, informacje mają możliwość być dostarczane przez gminy i ich jednostki organizacyjne, działalności gospodarcze i osoby fizyczne posiadające tytuł wykonawczy.
System KRS, działający od 14 czerwca 2010 roku, udostępnia informacje w rejestrze dla samorządów, administracji, podmiotów gospodarczych i sektorów mieszkaniowych, czy osób fizycznych.
Aby zostać usuniętym z bazy dłużników, potrzeba uregulować dług. Gdy kredytodawca otrzyma spłatę należności, jest zobowiązany w ciągu 14 dni wypisać zadłużonego z rejestru.

TAK – firma pożyczkowa weryfikuje informacje w KRD,

Czy firma przekazuje informacje o kredycie do BIK, KRD, BIG, ERIF? Czy dodaje do takich ewidencji jak KRD, BIK, BIG, ERIF?

Firma przy analizowaniu pożyczkobiorcy korzysta z określonych baz także rejestrów dłużników w związku z tym posiada możliwość dodawania danych o nieuczciwych kredytobiorcach do wyżej wymienionych baz.
Czy pożyczka binixo sprawdza informacje w BIK?

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja finansowa, której zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie i prezentowanie danych o klientach banków i ich historii kredytowej. Od pewnego czasu w BIK są również osoby, które korzystały z pożyczek w parabankach i instytucjach pozabankowych. W rejestrze BIK jest każda osoba, która spłaca obecnie należność, kiedyś taki pożyczkę spłacała, posiada limit w koncie, ma kartę kredytową. W BIK są także dane o naszych zamkniętych już zobowiązaniach, które były spłacane, ale oraz o takich, które miały zaległość w spłatach. Każda klient, która stara się o kredyt ma możliwość sprawdzić swoją dotychczasową historię w BIK.

TAK – pożyczkodawca sprawdza informacje w BIK czyli Biurze Informacji Kredytowej

Opóźnienie w spłacie chwilówki – Windykacja

W wypadku zwłoki w spłacie kredytu gotówkowego, firma ma regulacje do podjęcia działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie własnej wierzytelności, w tym w szczególności do:
a)kontaktu za pomocą telefonu z pożyczkobiorcą
b)wysyłania monitów za pomocą listów także na komórkę
c)dostarczenia tej pożyczki do obsługi przez odział windykacji.

Po upływie okresu spłaty kredytu, firma posiada stosowne regulacje aż do dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze procesu sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki gotówkowej na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony kredytobiorca.
Firma ma prawo dać informacje o wierzytelnościach klienta do BIK. Transfer danych do Biura Informacji Kredytowej jest realizowane na podstawie udzielonej poprzez klienta zgody okazanej we wniosku o kredyt gotówkowy.

binixo opinie

Wszystkie opinie można zobaczyć w komentarzach. Nowe opinie dotyczące www.binixo.pl prosimy także zamieszczać pod spodem w komentarzach pod postem. Dziękujemy za wszystkie zamieszczone opinie. Jednocześnie prosimy o zachowanie dobrego poziomu debaty również nie używanie wulgaryzmów takie komentarze będą usuwane a użytkownicy banowani.

binixo.pl opinie klientów firmy forum

Author: finanfox

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.